Lineslätts historia

Husen färdigbyggdes och var klara för inflyttning 1961. Här nedan presenteras åtgärder och renoveringar som vidtagits sedan husen byggdes.

2021            Nya garageportar i 18 st kallgarage. Underhåll i normal

                     omfattning har utförts.

2020           Bredbands avtal  tv och telefon Comhem.Balkonger målade efter 

                     inglasning.Renovering av uppfart till garagen Hv 22A-C. nya

                     garageportar 18 st till värmegaragen. Nytt löpband till motions-

                     rummet. Modernisering av trädgården, nya rabatter och trädgårds-

                     möbler. Underhåll i normal omfattning utfört.

2019           Balkongutbyggnad  och inglasning av Balco. Målning av parkerings

                     platser. OVK deklaration utförd.Energideklaration utförd.

2018            Underhåll i normal omfattning är utfört under året.

 2017             Byte av fönster samt säkerhetsdörrar. Målning av trapphus.

                       Ny sophantering för hushållssopor. Ny utomhus belysning. 

2016              Underhålli normal omfattning är utfört. 

2015              Renovering av fasader HV 2-22C Asfaltering av gångbanor framför 

                       affärerna. 

2014              Tvättstuga 2 renoverad. Installation av ny belysning i alla källare 2-22C

                       Asfaltering av parkeringar mellan HV 20-22A samt 22C-2. Spolning av

                       avlopp är utfört. Underhåll i normal omfattning  är utfört.

 

2013              Motionsrum färdigställt i gamla mangelrummet. Installation av ny

                       belysning i källarkorridorer Hv.-2-8= Tvättstugan. Underhåll i

                       normal omfatt. är utfört.

                   

 2012              Arrendeavtal på tio år för kallgaragen hyresvärd Brf-Linehed. Asfaltering

                        av planen till garagen utförd. Underhåll i normal omfattning är utfört.

 

2011

Staketet vid parkeringen mot   Östergårdsskolan är ersatt med havtornshäck.

Blomlådorna är utplacerade vid infarterna.                 

 

2010

Tvättstuga 4 renoverad. Tomten   köpt av kommunen.

 

2009                  

Stammar spolade av Power Clain. Tvättstuga 3 renoverad.   Alla sex torkrum         renoverade.   Yttre avlopp med dagvattenavskiljning HV 2-8 mot Wrangelsleden klart. Nya   bänkar och bord samt utegrill uppfört på gården. Blomsterbodens lokaler   renoverade.

 

2008                  

Nya tvättmaskiner i tvättstuga 3.   Asfaltering av parkeringsplats mot Östergårds-skolan.

 

2007                  

Fjärvärmesystemet ombyggt med nya   kulvertar mellan husen. Alla golvventiler till värmen är utbytta.

 

2006

Nya utomhus belysningar. Yttre   avlopp med dagvattenavskiljning HV-2-12.

 

2005                  

Nya informationsskåp i   trapphusen. Nytt golv i pannrummet. Balkongmålning. Nya dörrar insatta i   affärslokalerna.

 

2004

Omläggning av tak på pannrummet.   Totalenergiavtal framtagit med energiverket.

 

2003                  

Nytt ventilationssystem är utfört   enl. OVK-Lag. Installation av bredband ”BREDBANDSBOLAGET”

 

2002                  

Fasader tvättade och målade. Alla källarväggar målade och   golv behandlade med Matrix. Vilorum tvättstuga målning tapet och matta.   Fritidslokal målning, tapetsering och matta. Nya entrébelysningar och hus   siffror. Installation av portlås. Avgränsat källare med säkerhetsdörrar på   grund av många inbrott.

 

2001                  

Målning tapetsering av kontor. Iordningställning av   gymparum Hv. 12. Montering av brandvarnare i alla lägenheter. Äldre träd och   rabatter förbättrat samt borttaget.

 

2000

Renovering av skyddsrum enligt lag.

 

1994

Byte av vindsfläktar i hus A, B och C. Torktumlare har   installerats i tvättstuga 4.

 

1993                  

Lusthuset har byggts. Byte av ytterfönster, entrédörrar   och källardörrar. Nya garageportar i hus C. Ombyggnad av vattensystem   i blomsteraffären.

 

1992

Avloppsrenovering i hus A. Byte av vindsfläkt i hus D.

 

1991                  

Taken renoverats med plåtbeläggning. Avloppsrenovering i   hus B, C och D. Tvättstugornas torkrum har försetts med avfuktare. Nya   garageportar i hus D. Nya entrédörrar i affärslokaler och pannrum.

 

1990

Kabel-TV har installerats.

 

1988                  

Kallvattenledningar har utbytts. Kulventiler har   installerats. Målning av tvättstugor, mangelrum och strykrum har skett.

 

1986

Tilläggsisolering av vindar.

 

1985

Utbyte av eternitskärmar på balkonger till aluminium.

 

1984                  

Fjärrvärme har installerats. Fasadrenovering (tegel) med   tilläggsisolering har utförts. Sophus har byggts.

 

1980

Fläktar har installerats i tvättstugornas torkrum.

 

1966

18st kallgarage har byggts.

 

 

             

   
   

Halmstad     2022-03-29

   

Styrelsen/ JEU