VÅR FÖRENING

Ordförande / Vicevärd

Jan-Erik Uhrberg

0702-407858

Vice ordförande.

Vera Vesterberg

035-216061

Sekreterare / Vicevärd

P-G Persson

0737-089017

Ledamot (HSB)

Peter Nylander

035-212520

Ledamot

Stavros Nikitas

035-101267

Revisor

Arne Johansson

035-2301517