Bra att veta för alla lägenhetsinnehavare

 

För felanmälan:

BRF Östergård

035-100960

 

Kontorets öppettider

Kontoret har öppet tisdagar i jämna veckor mellan klockan 17-18. Varmt välkomna dit med frågor, synpunkter etc.

Kontoret ligger i källaren på Hemmansvägen 6-8. 

 

Dörröppning

Under arbetstid till kl. 15.45 – Gratis. Övrig tid 200:-

Hör av er till styrelsen eller vicevärd.

 

Spika och borra i väggarna 

Styrelsen har beslutat att detta endast får ske:

Vardagar:  Måndag-Fredag      07.00-20.00

Helger:       Lördag                      10.00-18.00

                     Söndagar    SKA DET VARA TYST HELA DAN!!!

 SAMT RÖDA DAGAR          10.00-18.00

 

TV-kanaler

Följande TV-kanaler ingår:

TELE2 TV-BAS

BREDBAND 250/50

 

Ordningsföreskrifter

Skakning och piskning av kläder och mattor får ske på för detta avsedda platser och får under inga förhållanden förekomma på balkonger eller fönster.    

Motortrafik får icke förekomma inom föreningens område annat än vid av- och pålastning, förflyttning och sjukdomsfall. Parkering av motorfordon får inom föreningens område ske endast inom de markerade parkeringsrutorna. Föreningens medlemmar uppmanas se till att även eventuella besökare respekterar parkeringsbestämmelserna.

Golven i förvaringsutrymmen för cyklar och mopeder i källaren får ej belamras med fordonsdelar, verktyg etc. Det åligger var och en som arbetar med cyklar eller moped att plocka undan efter sig. Med hänsyn till brand- och explosionsrisker är varje mopedägare skyldig att se till så att inte läckage finns.

Rökning är förbjuden i gemensamma utrymmen så som trappor, tvättstugor, källarutrymmen och soprum.

Hundar och katter får inte rastas eller släppas lösa inom fastighetens område

Barnvagnar och lekredskap får ej förvaras i portgångar, entréer och trappuppgångar.

Torkmattor, skor, tofflor etc. får inte läggas ut framför tamburdörrarna. Detta hindrar städning och medför ökade kostnader.

Trappuppgångar och källare får icke användas som lekplatser.

Entrédörrarna får ej hakas upp (undantag vid flyttning). Dörrar till barnvagnsutrymmen och källare skall ovillkorligen vara låsta. Kontrollera att så är fallet när respektive utrymme lämnas.

Respektera Dina grannar och ha inte för hög volym på varken musik eller röst efter kl 23.00 

Fritidslokalen, lusthuset och grillen på gården får användas fritt av alla som bor i föreningen. Fritidslokalen bokas i förväg på kontoret. Lusthuset behöver ej bokas. Nyckel häger i tvättstugan. Kom ihåg att göra rent och snyggt efter Er!

 

Förvaringsrum för cyklar

Hemmansvägen nr 2 – 8 samt 22 A-B-C källartrappa mellan ingång 2 – 4.

Hemmansvägen nr 10 – 20 källartrappan på gaveln vid 12-ans ingång.

 

Sophantering

Hushålls avfall lägges på anvisade platser.

Glas, plast och papper ska läggas på anvisad plats.

WC-stolar och avlopp får under inga förhållanden användas som sopnedkast. Lägenhetsinnehavaren är skyldig att själv ansvara för rensning av avloppsledningar inom lägenheten fram till stamledning.

Halmstad 2020-05-14/Styrelsen/JEU

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail