Styrelsen informerar

Om styrelsen har viktig information till medlemmarna kommer det läggas ut här nedan.

VATTENSKADA.

2022-10-18

 God förmiddag.

Tyvärr har man olyckats i HV 10 så vattnet är avstängt en stundpå

förmiddan till de får lagat det.

Hälsningar

Styrelsen