Styrelsen informerar

Om styrelsen har viktig information till medlemmarna kommer det läggas ut här nedan.

SECURITAS

2022-01-23

Information gällande PARKERING & TRYGGHETSJOUR

Parkering Securitas

Vid felparkeringeller andra parkeringsrelaterade frågor ring

0771-767000 och följ instuktionerna.Detta nummer kan även användas

för att anmäla flytt om ni behöver stå på innergårdendär det råder 

parkeringsförbud. Tänk då så ni inte ställer er så att ni inte förhindrar framfart

för ev räddningstjänst/ambulans.

TRYGGHETSJOUR SECURITAS

Er förening har avtal med Securitas som innebär att boende vidupprepade störningar kan ringa Securitas för att få hjälp. Servicen är för dig som bor i BRF-Lineslätt.

I ett flerfamiljshus får vi räkna med vardagliga ljud men även att grannen i bland har fest eller lekande barn är högljudda. Men när hög musik eller andra störande ljud når ljudnivåer utöver det normala kan du vända dig till trygghetsjouren.

Mellan kl:23.00-06.00 bör ljudnivån hållas nere för att visa hänsyn till grannar. När fest annordnas bör grannar meddelas.

Telefonnummer trygghetsjour: 010-4705150

Vid bråk eller andrs horfulla situationer skall polisen kontaktas.Vid akuta,pågående händelser 112

Vid icke akuta ärenden: 11414