Styrelsen informerar

Om styrelsen har viktig information till medlemmarna kommer det läggas ut här nedan.

BRF-Lineslätt Stämma 21-06-23.

2021-06-03