Styrelsen informerar

Om styrelsen har viktig information till medlemmarna kommer det läggas ut här nedan.

Till bostadsrättshavare i HSB:s brf Lineslätt.

             Föreningstämma 2021 06 23

 

Styrelsen har vid sitt möte den 28 april 2021 beslutat att kalla till ordinarie

föreningsstämma den 23 juni. Vi är såklart medvetna om det speciella i pågående

viruspandemi "Covid 19" och vill därför lämna denna information i samband med kallelsen.

Alla medlemmar har rätt att delta på en stämma,så också i år.Föreningen är skyldig att senast 30 juni ha faställt resultat-och balansräkning och ser därför

inga lagliga möjligheter att skjuta längre på stämman än vi nu gjort.

Vi kommer i år inte att till stämman lyfta särskilda ärenden. Vidare har inga motioner inkommit. Det leder osstill bedömningen att vi med information kan kompensera den som inte har möjlighet eller vill under rådande omständigheter samlas med andra ur smittskyddsperspektiv.

Stämman förläggs utomhus i vår fina trädgård.Medlemmar i riskgrupper t ex äldre och all med symtom på smitta, avråds bestämt från att delta, likaså den som känner oro inför situationen.

Vi kommer inte i samband med stämman att erbjuda någon förtärin, en sådan

hantering medför ju ökade risker i sig.

 

Från styrelsens sida vill vi också passa på att önska alla boende på brf Lineslätt en

                                  

                                       TREVLIG SOMMAR!

 

Halmstad i maj 2021

Styrelsen