Styrelsen informerar

Om styrelsen har viktig information till medlemmarna kommer det läggas ut här nedan.

NYA VAKTMÄSTARE 2016-10-01

2016-10-06

Vaktmästarna.

2016-10-01 då börjar vi att använda nya

Vaktmästare.

Det är vaktmästarna på HSB- Östergård som vi kommer att sammanbeta med.

Det nya journumret vi skall använda är .035-100960.

Vi hoppas detta skall fungera bra.

styrelsen