Styrelsen informerar

Om styrelsen har viktig information till medlemmarna kommer det läggas ut här nedan.

BARNVAGNSRUMMEN

2016-05-11

BARNVAGNSRUMMEN.

Tänk på att barnvagnsrummen är till för barnvagnar, och endast till barnvagnar.

Alltså inte förvaring av cyklar och allehanda leksaker.

Barnvagnarna skall alltså förvaras i barnvagnsrummen, och inte i trapporna.

Det är brandmyndigheterna som har synpunkter på vad som får stå i trapporna, så det är bara till att lyda.

Med vänliga hälsningar styrelsen