Styrelsen informerar

Om styrelsen har viktig information till medlemmarna kommer det läggas ut här nedan.

Kontoret stängt den 5 februari

öppnar åter den 19 februari