Styrelsen informerar

Om styrelsen har viktig information till medlemmarna kommer det läggas ut här nedan.